Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta
Motorizovaná rota AZ a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu

Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Erata

Volná místa

Budování jednotek AZ u našeho 44. lehkého motorizovaného praporu (44.lmopr) je oproti některým jiným praporům teprve na počátku a začalo se s ním v polovině roku 2017. Z tohoto důvodu máme ještě volná i ta místa, která jsou velmi atraktivní a u jiných útvarů jsou již obsazená. Pokud by Vás služba u našeho praporu zajímala, kontaktujte nás s žádostí o informace ohledně volných systematizovaných míst.

Aktuální obsazenost jednotek AZ u 44.lmopr
Druh jednotky Datum aktualizace Naplněnost
Motorizovaná rota AZ 1. srpna 2023 83 %
Minometná četa AZ 1. srpna 2023 76 %
Štáb a velení AZ 1. srpna 2023 14 %
Celkem 66 %

Motorizovaná rota AZ

Součástí naší motorizované roty AZ jsou celkem 3 motorizované čety AZ, velitelský tým AZ a samozřejmě i velení motorizované roty AZ.

Motorizované čety AZ

Součástí každé ze 3 motorizované čet AZ jsou 3 motorizovaná družstva AZ, která by měla být vybavena LOV Iveco. Mezi organické zbraně motorizovaných družstev AZ patři útočné pušky CZ BREN 2, pistole Phantom a UKL vz. 59.

Motorizovaná družstva AZ
Volná místa
velitel družstva / rotný (rtn.)
starší řidič / desátník (des.)
střelec / svobodník (svob.)

Minometná četa AZ

Minometná četa AZ je další jednotkou AZ u našeho praporu. Organizačně je zařazena k rotě zbraní a zahrnuje v sobě vedle 6 minometných družstev AZ i družstvo velení AZ, rekognoskační družstvo AZ a velení minometné čety AZ. Všechna tato družstva by měla využívat LR 110 HT s přívěsem pro minomety a munici. Výcvik i palebná podpora ostatních jednotek probíhá na nově zavedených minometech 81-MX2-KM ráže 81 mm NATO (ty jsou ve výzbroji profesionální minometné čety roty zbraní).

Velení minometné čety AZ
Volná místa
starší operátor / četař (čet.)
operátor / desátník (des.)
Družstvo velení AZ
Volná místa
velitel družstva / rotný (rtn.)
starší počtář / desátník (des.)
Minometná družstva AZ
Volná místa
velitel družstva / rotný (rtn.)
řidič / svobodník (svob.)

Štáb

Součástí budování aktivních záloh u našeho praporu je i zřízení tabulkových míst pro příslušníky AZ u vybraných jednotlivých skupin Štábu praporu. U těchto tabulkových míst je pro příslušníky AZ velkou výhodou předchozí služba u Armády ČR na obdobé pozici.

Pro bližší informace o konkrétních systematizovaných místech u všech našich jednotek AZ kontaktujte Skupinu pro řízení AZ (SPAZ).

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina pro řízení AZ

Email:   info(at)az44lmopr.cz
Web:    https://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkaz.