Rota AZ 44. lehkého motorizovaného praporu
Pěší rota Aktivních záloh 44. lehkého motorizovaného praporu

Pěší rota Aktivních záloh 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Erata

Volná místa

Budování pěší roty AZ u našeho 44. lehkého motorizovaného praporu (44.lmopr) je teprve na v počátku a začalo se s ním v první polovině roku 2017. Z tohoto důvodu máme ještě volná i ta místa, která jsou velmi atraktivní a u jiných útvarů již obsazená. Pokud Vás některé z nabízených míst oslovilo a měli byste o něj zájem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme všechny informace o Vám preferovaných místech.

Pěší rota AZ

Součástí naší pěší roty AZ jsou celkem 3. pěší čety,rotní (velký) komplet ISR, velitelské družstvo a samozřejmě i velení roty. Níže Vám nabízíme podrobnou strukturu celé roty včetně velitelského družstva, rotního kompletu ISR a jednotlivých čet.

Aktuální obsazenost AZ u 44.lmopr
Druh jednotky Datum aktualizace Obsazených míst Volných míst Naplněnost
Pěší rota AZ 21. června 2018 50 38 (88) 56,8 %
Minometná četa AZ 21. června 2018 5 33 (38) 13,2 %
Štáb AZ 7. prosinec 2017 0 7 (7) 0 %
Celkem 55 78 (133) 41,4 %

Velení roty, velitelské družstvo a rotní prvek ISR

Velení roty
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel roty / kapitán (kpt.) 11 VŠ bakalářské Tajné AJ 2222 0/1
zástupce velitele roty / nadporučík (npor.) 11 VŠ bakalářské Tajné AJ 2222 0/1
vedoucí praporčík roty / nadrotmistr (nrtm.) 11 SŠ s maturitou Tajné AJ 1111 0/1
Rotní komplet ISR
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
specialista ISR / nadrotmistr (nrtm.) 64 SŠ s maturitou Tajné AJ 2211 0/2
starší řidič / desátník (des.) 11 Výuční list Tajné AJ 1111 1/1
Velitelské družstvo
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
výkonný praporčík / rotmistr (rtm.) 31 SŠ s maturitou Vyhrazené AJ 1111 1/1
technik roty / rotmistr (rtm.) 33 SŠ s maturitou Vyhrazené AJ 1111 1/1
mladší zdrav. záchranář / rotmistr (rtm.) 51 SŠ s maturitou Vyhrazené AJ 1111 0/1
starší skladník / četař (čet.) 31 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 1/1
střelec operátor / desátník (des.) 31 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 0/1
starší operátor / četař (čet.) 42 Výuční list Tajné AJ 1111 1/1
starší řidič / desátník (des.) 11 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 4/7

Pěší čety

Součástí každé ze 3 pěších čet jsou 2 pěší družstva, která jsou vybavena LOV Iveco. V každé pěší četě je rovněž i četní (malý) komplet ISR, jenž přepravuje sebe a speciální materiál pomocí LOV Iveco.

Velení pěších čet
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel pěší čety / poručík (por.) 11 VŠ bakalářské Tajné AJ 2222 0/3
zástupce velitele pěší čety / rotmistr (rtm.) 11 SŠ s maturitou Tajné AJ 1111 1/3
Četní komplety ISR
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
mladší specialista ISR / rotmistr (rtm.) 64 SŠ s maturitou Tajné AJ 2211 4/6
starší řidič / desátník (des.) 11 Výuční list Tajné AJ 1111 3/3
Pěší družstva
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel družstva / rotný (rtn.) 11 Výuční list Vyhrazené AJ 1111 5/6
starší operátor / četař (čet.) 11 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 8/12
starší střelec / desátník (des.) 11 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 0/12
starší řidič / desátník (des.) 11 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 9/12
střelec / svobodník (svob.) 11 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 0/12

Minometná četa

Minometná četa je další jednotkou AZ u našeho praporu. Organizačně je zařazena k rotě zbraní a zahrnuje v sobě vedle 6 minometných družstev i družstvo velení a rekognoskační družstvo. Všechna tato družstva využívají k přepravě LR 110 HT s přívěsem pro minomety a munici. Pro palebnou podporu ostatních jednotek jsou v současné době využívány starší minomety vz. 52 ráže 82 mm a nyní nově zaváděné minomety 81-MX2-KM ráže 81 mm NATO.

Velení minometné čety
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel minometné čety / poručík (por.) 14 VŠ bakalářské Tajné AJ 2222 0/1
zástupce velitele minometné čety / rotmistr (rtm.) 14 SŠ s maturitou Tajné AJ 1111 1/1
starší operátor / četař (čet.) 42 Výuční list Tajné AJ 1111 1/1
operátor / desátník (des.) 42 Výuční list Tajné AJ 0000 1/1
Družstvo velení
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel družstva / rotný (rtn.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 1111 1/1
starší počtář / desátník (des.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 1/2
starší řidič / desátník (des.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 1/1
operátor / desátník (des.) 42 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 1/1
Rekognoskační družstvo
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel družstva / rotný (rtn.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 1111 1/1
starší průzkumník - specialista / četař (čet.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 1/2
starší průzkumník / desátník (des.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 0/2
Minometná družstva
Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání BPFO*** STANAG* Místa
velitel družstva / rotný (rtn.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 1111 6/6
mířič / četař (čet.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 6/6
nabíječ / svobodník (svob.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 6/6
řidič / svobodník (svob.) 14 Výuční list Vyhrazené AJ 0000 6/6

Štáb

Součástí budování aktivních záloh u našeho praporu je i zřízení tabulkových míst pro příslušníky AZ u vybraných skupin Štábu praporu. U těchto tabulkových míst je velkou výhodou předchozí služba u Armády ČR na obdobé pozici.

Skupina Funkce / Hodnost ČVO** Vzdělání STANAG* Místa
Zpravodajská skupina
(S-2)
mladší pracovník štábu
rotmistr (rtm.)
64 SŠ s maturitou AJ 1111 1/1
Operační skupina
(S-3)
mladší pracovník štábu
rotmistr (rtm.)
13 SŠ s maturitou AJ 1111 2/2
Skupina logistiky
(S-4)
mladší pracovník štábu
rotmistr (rtm.)
31 SŠ s maturitou AJ 1111 1/1
Skupina plánování
(S-5)
mladší pracovník štábu
rotmistr (rtm.)
11 SŠ s maturitou AJ 1111 1/1
Skupina KIS
(S-6)
mladší pracovník štábu
rotmistr (rtm.)
42 SŠ s maturitou AJ 1111 1/1
Skupina bojové přípravy
(S-7)
mladší pracovník štábu
rotmistr (rtm.)
11 SŠ s maturitou AJ 1111 1/1

*) STANAG - standardizovaná vojenská zkouška z anglického jazyka dle referenčního rámce.
**) ČVO - číslo vojenské odbornosti.
***) BPFO - bezpečnostní prověrka fyzické osoby (pro stupeň Důvěrné a výše provádí NBÚ).

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina přípravy AZ

GSM:  (+420) 702 009 297
Email:  info(at)az44lmopr.cz
Web:   http://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky Pěší roty AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky Pěší roty AZ 44.lmopr - externí odkaz.