Rota AZ 44. lehkého motorizovaného praporu
Motorizovaná rota AZ a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu

Pěší rota Aktivních záloh 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Erata

Volná místa

Budování jednotek AZ u našeho 44. lehkého motorizovaného praporu (44.lmopr) je oproti některým jiným praporům teprve na počátku a začalo se s ním v polovině roku 2017. Z tohoto důvodu máme ještě volná i ta místa, která jsou velmi atraktivní a u jiných útvarů jsou již obsazená. Pokud by Vás služba u našeho praporu zajímala, kontaktujte nás s žádostí o informace ohledně volných systematizovaných míst.

Motorizovaná rota AZ

Součástí naší motorizované roty AZ jsou celkem 3 motorizované čety AZ, velitelský tým AZ a samozřejmě i velení motorizované roty AZ.

Motorizované čety AZ

Součástí každé ze 3 motorizované čet AZ jsou 3 motorizovaná družstva AZ, která by měla být vybavena LOV Iveco. Mezi organické zbraně motorizovaných družstev AZ patři útočné pušky VZ 58, pistole Pi 82 a UKL vz. 59.

Motorizovaná družstva AZ
Volná místa
velitel družstva / rotný (rtn.)
starší řidič / desátník (des.)
střelec / svobodník (svob.)

Minometná četa AZ

Minometná četa AZ je další jednotkou AZ u našeho praporu. Organizačně je zařazena k rotě zbraní a zahrnuje v sobě vedle 6 minometných družstev AZ i družstvo velení AZ, rekognoskační družstvo AZ a velení minometné čety AZ. Všechna tato družstva by měla využívat LR 110 HT s přívěsem pro minomety a munici. Pro palebnou podporu ostatních jednotek jsou v současné době využívány starší minomety vz. 52 ráže 82 mm, výcvik však probíhá i na nově zavedených minometech 81-MX2-KM ráže 81 mm NATO (ty jsou ve výzbroji profesionální minometné čety roty zbraní).

Velení minometné čety AZ
Volná místa
starší operátor / četař (čet.)
operátor / desátník (des.)
Družstvo velení AZ
Volná místa
velitel družstva / rotný (rtn.)
starší počtář / desátník (des.)
Minometná družstva AZ
Volná místa
velitel družstva / rotný (rtn.)
řidič / svobodník (svob.)

Štáb

Součástí budování aktivních záloh u našeho praporu je i zřízení tabulkových míst pro příslušníky AZ u vybraných jednotlivých skupin Štábu praporu. U těchto tabulkových míst je pro příslušníky AZ velkou výhodou předchozí služba u Armády ČR na obdobé pozici.

Pro bližší informace o konkrétních systematizovaných místech u všech našich jednotek AZ kontaktujte Skupinu přípravy AZ (SPAZ).

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina přípravy AZ

Alcatel: (+420) 973 325 298
Email:   info(at)az44lmopr.cz
Web:    http://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkaz.