Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta
Motorizovaná rota AZ a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu

Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Erata

Právní doložka

Ochrana osobní dat

Veškeré osobní údaje, které budou poskytnuty prostřednictvím internetové domény www.az44lmopr.cz provozovateli jsou a nadále budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle aktuálního znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, tj. motorizovaná rota AZ, minometná četa AZ a Skupina přípravy AZ 44.lehkého motorizovaného praporu neposkytuje a nebude poskytovat (sdílet, prodávat ani vyzrazovat) osobní údaje dalším osobám ani stranám.

Copyright

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám, zobrazujícím tyto stránky, jako i k informacím a materiálům na nich uvedených a k jejich uspořádání, jsou majetkem provozovatele. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou vlastnictvím jejich právoplatných majitelů. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené slouží pouze k identifikačním účelům.

Odpovědnost

Motorizovaná rota AZ, minometná četa AZ a Skupina přípravy AZ 44. lehkého motorizovaného praporu nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Provozovatel

Provozovatelem serveru www.az44lmopr.cz je Skupina přípravy aktivních záloh (SPAZ) štábu 44. lehkého motorizovaného praporu, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Alcatel: (+420) 973 325 298
Email:   info(at)az44lmopr.cz

Technické zabezpečení

Internetovou prezentaci motorizované roty AZ , minometné četa AZ a Skupiny přípravy AZ 44. lehkého motorizovaného praporu technicky zabezpečuje internetová agentura Barabas&Co. Servery jsou fyzicky umístěny, spravovány a jejich konektivita je zabezpečena společností Stable.cz s.r.o. v rámci jejich technického zázemí.

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina pro řízení AZ

Email:   info(at)az44lmopr.cz
Web:    https://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkaz.