Rota AZ 44. lehkého motorizovaného praporu
Pěší rota Aktivních záloh 44. lehkého motorizovaného praporu

Pěší rota Aktivních záloh 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Erata

Právní doložka

Ochrana osobní dat

Veškeré osobní údaje, které budou poskytnuty prostřednictvím internetové domény www.az44lmopr.cz provozovateli jsou a nadále budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle aktuálního znění zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, tj. pěší rota AZ 44.lmopr neposkytuje a nebude poskytovat (sdílet, prodávat ani vyzrazovat) osobní údaje dalším osobám ani stranám.

Copyright

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám, zobrazujícím tyto stránky, jako i k informacím a materiálům na nich uvedených a k jejich uspořádání, jsou majetkem provozovatele. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou vlastnictvím jejich právoplatných majitelů. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené slouží pouze k identifikačním účelům.

Odpovědnost

Pěší rota AZ 44.lmopr nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Provozovatel

Provozovatelem serveru www.az44lmopr.cz je Skupina přípravy aktivních záloh (S-PAZ) štábu 44.lmopr, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

GSM:  (+420) 606 409 572
Email: info(at)az44lmopr.cz

Technické zabezpečení

Internetovou prezentaci pěší roty AZ 44.lmopr technicky zabezpečuje internetová agentura Barabas&Co. Servery jsou fyzicky umístěny, spravovány a jejich konektivita je zabezpečena společností Stable.cz s.r.o. v rámci jejich technického zázemí.

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina přípravy AZ

GSM:  (+420) 702 009 297
Email:  info(at)az44lmopr.cz
Web:   http://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky Pěší roty AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky Pěší roty AZ 44.lmopr - externí odkaz.