Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta
Motorizovaná rota AZ a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu

Motorizovaná rota a minometná četa AZ 44. lehkého motorizovaného praporu Generála Ereta

Branná legislativa

Zákon č. 294/2017 Sb.

Dnem 1. října 2017 nabyl účinnosti zákon č. 294/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 585/5004 Sb. O branné povinnosti a jejím zajišťování (Branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze. Pro informace o realizovaných změnách a o jejich praktickém dopadu, si můžete stáhnout stručný komentář v tomto dokumentů - stáhnout zde (PDF, 210 kB)

Branná povinnost

Dle § 1, odstavec 1, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon):

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly"); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

Záloha ozbrojených sil

Dle § 1, odstavec 7, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon):

Pro doplňování ozbrojených sil je určena záloha ozbrojených sil (dále jen "záloha"), jejíž částí je aktivní záloha vytvářená podle § 5.

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (aktivní záloha)

Dle § 5, odstavec 1, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon):

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.

Dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti (dobrovolné cvičení)

Dle § 5a, odstavec 1, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon):

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na vojenském cvičení. Písemnou žádost může podat nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, příslušnému krajskému vojenskému velitelství. Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.

Služba v operačním nasazení

Dle § 12a, zákona 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon):

Voják v aktivní záloze vykonává službu v operačním nasazení, a to podle potřeb ozbrojených sil, v délce do 7 měsíců v kalendářním roce na území České republiky, nebo mimo území České republiky, pokud s takovou službou vysloví prokazatelný souhlas.

Dokumenty ke stažení

  • Zákon č. 294/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (Branný zákon) a zákon č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze - stáhnout zde (PDF, 210 kB)
  • Zákon č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti a jejím zajišťování (Branný zákon) - stáhnout zde (PDF, 163 kB)
  • Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky - stáhnout zde (PDF, 152 kB)
  • Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání - stáhnout zde (PDF, 368 kB)
  • Zákon č. 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze - stáhnout zde (PDF, 89 kB)
  • Souhrn nejdůležitějších změn v novelách branných zákonů k 1. 7. 2016 - stáhnout zde (PDF, 3,5 MB)
  • Koncepce rozvoje aktivních záloh - stáhnout zde (PDF, 459 kB)
  • Koncepce výstavby Armády ČR do roku 2025 (veřejná verze) - stáhnout zde (PDF, 847 kB)

Zdroj: www.aktivnizaloha.army.cz

Kontakty

44. lehký motorizovaný prapor
Skupina pro řízení AZ

Email:   info(at)az44lmopr.cz
Web:    https://www.az44lmopr.cz/

Sledujte nás:
Facebookové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkazTwitterové stránky jednotek AZ 44.lmopr - externí odkaz.